Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

CO2 Emission Allowance

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Switch the Regime of Cap-and-Trade : An Econometric Approach to the Prices of CO2 Emission Allowances
 (Shadie Broumandi)

2014, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gkknr/ | Hospodářská politika a správa / Finanční podnikání (angl.) | Theses on a related topic

Využití Hidden Markov Modelů při predikci finančních časových řad
 (Jakub Lunga)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/80842 | Finance a účetnictví / Finanční inženýrství | Theses on a related topic

Switch the Regime of Cap-and-Trade : An Econometric Approach to the Prices of CO2 Emission Allowances
 (Shadie Broumandi)

2014, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gkknr/ | Hospodářská politika a správa / Finanční podnikání (angl.) | Theses on a related topic

Analýza evropského systému obchodování emisemi CO2
 (Šárka Pavlásková)

2006, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/105 | Hospodářská politika a správa / Aplikovaná environmentální ekonomie, politika a management | Theses on a related topic

Multivariate DCC GARCH and Dynamic Copula models for VaR analysis
 (Matěj Drahokoupil)

2022, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/87101 | Finance a účetnictví / Finanční inženýrství | Theses on a related topic

Volatility Modelling & Forecasting: Heterogeneous Autoregressive Models
 (Roman Kováč)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/56806 | Finance a účetnictví / Finanční inženýrství | Theses on a related topic

The Volatility Spillover Effects in Asian Stock Markets
 (Yunhao He)

2020, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141944 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic