Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

toponomastika

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Výuka základů toponomastiky a reálií oblasti Liberecka v 5. ročníku ZŠ
 (Zuzana Horčičková)

2015, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//5co3bd// | Učitelství pro základní školy / Prohloubený studijní program - Výtvarná výchova, Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Pomístní jména jisté obce či obcí
 (Karolina Otcovská)

2010, Bakalářská práce, UHK, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB1022 | Mediální a komunikační studia / Jazyková a literární kultura | Theses on a related topic

Šumavská toponyma
 (Hana MATĚJOVSKÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//twnl0t// | Specializace v pedagogice / Český jazyk se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Hydronyma na Blatensku
 (Lenka ŘÍSKÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//vbv5jo// | Specializace v pedagogice / Český jazyk se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Hydronyma na Stříbrsku
 (Veronika HODONICKÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//fbqwqt// | Specializace v pedagogice / Český jazyk se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Pomístní jména v katastru obce Spálené Poříčí
 (Martina HOROVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//oj2fbn// | Specializace v pedagogice / Český jazyk se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Srovnání geografických názvů Ochridsko-prespánské oblasti s geografickými názvy České republiky
 (Pavel Šulák)

2010, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uvjg0/ | Filologie / Makedonský jazyk a literatura | Theses on a related topic

Překlady původních polských názvů obcí do češtiny v oblasti Těšínska, Jablunkovska, Karvinska, Ostravska po 2. světové válce
 (Michaela DĚDICOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//iel6j0// | Filologie / Polština ve sféře podnikání | Theses on a related topic

Toponyma na katastru obce Bolatice (okres Opava)
 (Lenka Lasáková)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fnwgt/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Toponyma na katastru obce Poštorná (Břeclav)
 (Jana Pavelková)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ae5u0/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)