Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Údržba okrasné zeleně

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Vliv malé mechanizace pro údržbu travních porostů na porostovou skladbu a produkci biomasy.
 (Jaroslav ZEMAN)

2014, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//abyvuh// | Zemědělské inženýrství / Agropodnikání | Theses on a related topic

Posouzení malé mechanizace pro úpravu a údržbu travních ploch dle zvolených exploatačních ukazatelů.
 (Jaroslav ZEMAN)

2012, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//f71ejx// | Zemědělská specializace / Dopravní a manipulační prostředky | Theses on a related topic

Trendy v oblasti nářadí mechanizace využívané při údržbě živých plotů
 (David Stokláska)

2020, Bakalářská práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//5icsfz// | Zahradnické inženýrství / Zahradnictví | Theses on a related topic

Porovnání malé mechanizace pro úpravu křovin.
 (Lukáš JANURA)

2012, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//w7814m// | Zemědělská specializace / Dopravní a manipulační prostředky | Theses on a related topic

Návrh souboru strojních zařízení pro komplexní řešení údržby zeleně ve vybrané obci
 (Lukáš KADLEC)

2015, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//bfe5jt// | Zemědělství / Zemědělská technika: obchod, servis a služby | Theses on a related topic

Návrh optimálního složení mechanizačních prostředků pro pravidelný cyklus údržby staveb k vodohospodářským melioracím pozemků.
 (Miroslava KRATOCHVÍLOVÁ)

2008, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//uom9dw// | Zemědělské inženýrství / Provozně podnikatelský obor | Theses on a related topic

Moderní nářadí a mechanizační prostředky při údržbě živých plotů
 (Pavel Kaláb)

2017, Bakalářská práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//r7axfz// | Zahradnické inženýrství / Zahradnictví | Theses on a related topic

Moderní nářadí a mechanizační prostředky při údržbě živých plotů
 (Pavel Kaláb)

2017, Bakalářská práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//r7axfz// | Zahradnické inženýrství / Zahradnictví | Theses on a related topic

Moderní nářadí a mechanizační prostředky při údržbě živých plotů
 (Pavel Kaláb)

2017, Bakalářská práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//r7axfz/zaverecna_prace.pdf/ | Zahradnické inženýrství / Zahradnictví | Theses on a related topic

Analýza faktorů ovlivňujících efektivitu údržby okrasných porostů a parkových ploch při využití malé mechanizace
 (Vladimír Mašán)

2016, Disertační práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//xfcbad/zaverecna_prace.pdf/ | Zahradnické inženýrství / Zahradnictví | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)