Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

nitrované mastné kyseliny

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Vliv kombinace kyseliny nitro-olejové a ionizujícího záření na přežívání a signalizaci buněk lidského adenokarcinomu A549
 (Michaela Trávníčková)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/efr5n/ | Biochemie / Analytická biochemie | Theses on a related topic

Úloha nitrovaných mastných kyselin v kardiomyogenezi in vitro
 (Kristýna Kamarýtová)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sooi7/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Vliv nitrovaných mastných kyselin na tvorbu kontraktilního aparátu u kardiomyocytů in vitro
 (Michaela Trávníčková)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ea0k6/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Role nitrovaných mastných kyselin v regulaci pluripotence a diferenciace embryonálních kmenových buněk
 (Nikoletta Szamecová)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ee8or/ | Aplikovaná biochemie / | Theses on a related topic

Úloha nitrovaných mastných kyselin v rozvoji zánětlivé odpovědi v cévním endotelu
 (Táňa Fidlerová)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pkpm4/ | Biochemie / Analytická biochemie | Theses on a related topic

Nitro-olejová kyselina: studium regulace odpovědi prsních nádorových a nenádorových buněk na záření
 (Kristýna Kamarýtová)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nt4j5/ | Biochemie / Analytická biochemie | Theses on a related topic

Nitro-fatty acids as potential endogenous regulators of macrophage essential physiological functions.
 (Hana Vereščáková)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yo0l9/ | Biologie (čtyřleté) / Fyziologie živočichů | Theses on a related topic

Nitro-olejová kyselina: studium regulace odpovědi prsních nádorových a nenádorových buněk na záření
 (Kristýna Kamarýtová)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nt4j5/ | Biochemie / Analytická biochemie | Theses on a related topic

Vliv kombinace kyseliny nitro-olejové a ionizujícího záření na přežívání a signalizaci buněk lidského adenokarcinomu A549
 (Michaela Trávníčková)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/efr5n/ | Biochemie / Analytická biochemie | Theses on a related topic

Nitro-fatty acids as potential endogenous regulators of macrophage essential physiological functions.
 (Hana Vereščáková)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yo0l9/ | Biologie (čtyřleté) / Fyziologie živočichů | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)