Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

ROC křivka

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 33 theses)
Neparametrické odhady ROC křivek
 (Hana Pluháčková)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n1j0w/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

Neparametrické odhady ROC křivek
 (Hana Pluháčková)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n1j0w/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

Neparametrické odhady ROC křivek
 (Hana Pluháčková)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n1j0w/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

Neparametrické odhady ROC křivek
 (Hana Pluháčková)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n1j0w/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

Neparametrické odhady ROC křivek
 (Hana Pluháčková)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n1j0w/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

Volba vyhlazovacího parametru pro jádrové odhady distribuční funkce
 (Sára Hamranová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cwmzi/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

Neparametrické odhady podmíněné hustoty
 (Kateřina Konečná)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/khcbq/ | Aplikovaná matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

Metody křížového ověřování pro jádrové odhady hustoty a její derivace
 (Michaela Nemešová)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cpq1g/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

Neparametrické odhady ROC křivek
 (Hana Pluháčková)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n1j0w/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

Jádrové odhady rizikové funkce
 (Iveta Selingerová)

2015, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hqvw1/ | Matematika (čtyřleté) / Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 33 theses)