Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

serialization

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Serializace datových struktur konfigurace datových úložišť
 (Karel Válek)

2016, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c58t1/ | Aplikovaná informatika / Informatika ve veřejné správě | Theses on a related topic

Návrh využití systému Track&Trace pro integraci serializace ve farmacii
 (Martin Cihlo)

2016, Diplomová práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4630 | Systémové inženýrství a informatika / Informační management | Theses on a related topic

Serializace a C++
 (Pavel Mičan)

2011, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lnvnr/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Technologie serializace a její implementace v průmyslu
 (Petr Vršanský)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115278 | Nerostné suroviny / Informační a systémový management | Theses on a related topic