Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

ushahidi

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Možnosti nasazení nástrojů Ushahidi a CrissisCommons pro zvládání krizových situací v ČR
 (Jiří David)

2016, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114188 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování | Theses on a related topic

Možnosti využití sociálních sítí pro činnost krizových štábů
 (Jakub Plašťák)

2020, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140165 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování | Theses on a related topic

VGI (Volunteered Geographic Information) v krizovém managementu
 (Jiří Fajkoš)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pd7w5/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic