Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

etapa starnuti

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Mezigenerační vztahy a stárnutí: sociální solidarita pohledem studentů středních škol
 (Eva Valchářová)

2018, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//nt97y8// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Stárnutí a příprava na stáří z pohledu studentek sociální
 (Radka Bulková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//20o3zu// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Domácí násilí v pozdějších etapách života (násilí na seniorech)
 (Světlana Římanová)

2016, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB8978 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Etické atributy stárnutí
 (Jana Trdá)

2014, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//7f1jm7// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Evaluace podmínek úspěšného stárnutí seniorů ve Zlíně
 (Eva Vaicenbacherová)

2016, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//h5oamm// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Diskurz aktivního stárnutí a disciplinace těla
 (Lenka HONSOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//117ptj// | Humanitní studia / Evropská kulturní studia | Theses on a related topic

Pojetí stárnutí v dnešní době - ageismus versus moderní přístupy ke stáří a stárnutí
 (Markéta MITÁŠOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ms0lrk// | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Výzkum rizik heterogenních svarových spojů na JE a vývoj kvalifikovaných postupů jejich oprav
 (Zdeněk ČANČURA)

2015, Disertační práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//k3sxja// | Strojní inženýrství / Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie | Theses on a related topic

Postoje seniorů k problematice stáří, stárnutí a smrti
 (Barbora Zohornová)

2017, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB9455 | Sociální politika a sociální práce / Sociální a charitativní práce | Theses on a related topic

Víra v procesu stárnutí u seniorů v první fázi Alzheimerovy choroby z perspektivy sociálního pracovníka a jeho role
 (Vendula HAJZNEROVÁ)

2018, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//q5cc1l// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic