Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

young adulthood

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Personality and Shopping Styles in Young Slovak Adults
 (Petra Šulková)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ulept/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Emerging adulthood - analýza existujícího datového souboru od univerzitních studentů
 (Ladislav Šimko)

2010, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eoelr/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Mladí dospělí v současné české společnosti i z pohledu evropských politik
 (Silvia Zaťková)

2014, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wieb2/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Utváření identity u mladých žen pracujících na erotickém videochatu: empirická sonda z období emerging adulthood
 (Barbora Třísková)

2008, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/useuy/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Vplyv attachmentu na dôveru a agresivitu v období neskorej adolescencie a mladej dospelosti
 (Linda Kirchnerová)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oip0p/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Prožívání krize v tranzici do mladé dospělosti u vysokoškolských studentů po migraci za studiem
 (Šimon Kendra)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bz3a9/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Zvládání nadměrné tréninkové zátěže u sportovců v mladé dospělosti v kontextu self-esteem
 (Tomáš Gerych)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fejll/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Role časové perspektivy v kontextu vědomí vlastní účinnosti a osobní pohody v mladé dospělosti
 (Petra Kropáčková)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l5255/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Generativita v mladé dospělosti v kontextu osobnostních rysů
 (Jaroslav Král)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qd140/ | Psychologie / | Theses on a related topic