Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

mobbing

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Psychické násilí na pracovišti a jeho dopad na rodinu
 (Alena Polášková)

2015, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//3b7j6d// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Násilí klientů páchané na sociálních pracovnících na OSPOD
 (Kristýna MARŠÍČKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//1jz0zh// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Theses on a related topic

Násilí na pracovišti očima personalistů
 (Kateřina Culková)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uiiyu/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

Násilí na pracovišti, jeho výskyt a projevy v rámci Policie ČR
 (Vladimír Hruška)

2010, Bakalářská práce, UHK, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB835 | Specializace v pedagogice / Sociální komunikace ve státní správě | Theses on a related topic

Hodnocení pracovních podmínek všeobecných sester na chirurgickém oddělení se zaměřením na psychickou zátěž.
 (Magdaléna VILČEKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//0ldav8// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Mobbing násilí na pracovišti
 (Alena Muzikantová)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM3716 | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Násilí na pracovišti: mobbing, bossing a sexting mezi sociálními pracovníky
 (Lenka VAŇKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//trqajl// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Verbální nátlak a násilí na pracovišti
 (Barbora Mičutová)

2018, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//bccmzk// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Násilí na učitelích ze strany žáků - jeho souvislost s interakčním stylem učitele
 (Monika Čechová)

2010, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qsda0/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Prevence a zvládání násilí na pracovišti při výkonu sesterské profese
 (Nikol Kolářová)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//sjjjvj// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)