Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

firemni nadace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Marketingová komunikace Nadace O2
 (Martin ŽABKA)

2011, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//brluna// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Nadace podporující kulturu
 (Monika Urbánková)

2011, Bakalářská práce, Divadelní fakulta AMU / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/6964 | Dramatická umění / Produkce | Theses on a related topic

Specifika marketingu nadací
 (Martin Adámek)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/12334/vsh_m/ | Ekonomika a management / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Efektivita využití nástrojů komunikace: Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
 (Aneta Hrdinová)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/59150 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Analýza propagační komunikace vybrané neziskové organizace
 (Tereza Košatová)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/r6oqt/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic