Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

sluchove postizeni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Socializace a srovnání profesního zařazení sluchově postižených dětí ze Základní školy pro sluchově postižené v Ostravě - Porubě a Základní školy pro sluchově postižené v Brně
 (Radmila Staňková)

2007, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y3y4u/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Šikana sluchově postižených dětí ve školách pro sluchově postižené
 (Eva Kučerová)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ro8cq/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas | Theses on a related topic

Sluchové postižení ve vztahu k sociálně-právní oblasti
 (Michaela Zmátlíková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m4gev/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Osoby se smyslovým postižením a technika. Zrakové a sluchové postižení.
 (Pavlína Voženílková)

2011, absolventská práce, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

https://is.jabok.cz/th/l2mpz/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie | Theses on a related topic

Specifika výuky prvouky u žáků se sluchovým postižením na základní škole pro sluchově postižené
 (Barbora Slunečková)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h10st/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Výuka anglického jazyka u žáků se souběžným sluchovým a mentálním postižením na ZŠ pro sluchově postižené
 (Žaneta Petraturová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ml9ux/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy | Theses on a related topic

Zásady komunikace s osobami se sluchovým postižením a její specifika podle typu sluchového postižení
 (Eliška Šotíková)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u8jao/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Sluchové postižení – genetická zátěž v rodině
 (Jana Schreierová)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lupcy/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Sluchové postižení u osob ve vyšším věku
 (Tereza Eliášová)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cg5td/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Sluchové postižení a jeho etické aspekty v rodinném prostředí a při pracovním zařazení jedince s postižením
 (Zuzana ŽELEZNÁ)

2020, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//wbi5z6// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)