Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

fermentation

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Optimizing the method of determining the yield of hyaluronic acid in small volumes of the fermentation culture
 (Anesa SULJIĆ)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//7dzxxe// | Biologie / Biologie - Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání | Theses on a related topic

Evaluation of forage grass quality, fermentation process and silage safety on different Dactylis glomerata L. varieties
 (Jhonny Edison Alba Mejía)

2017, Disertační práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//f1bhxd// | Zootechnika / Obecná zootechnika | Theses on a related topic

Changes in Membrane Plasmalogens of Clostridium pasteurianum during Butanol Fermentation as Determined by Lipidomic Analysis
 (Jan KOLEK)

2015, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xdavqj// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Charakterizace kvasinek podílejících se na kvašení hroznového moštu
 (Eva Vontrobová)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xo5ne/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Sledování mikrobiálního složení ve fermentovaných mléčných výrobcích v průběhu zrání a po dobu skladování
 (Ondřej Černý)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y29vq/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Možnosti fermentace syrovátky pomocí kvasinek Kluyveromyces lactis
 (Petra Válková)

2017, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//owo8vb// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Theses on a related topic

Sledování úbytku laktózy během fermentace mléka s použitím HPLC-RI
 (Kateřina Chodáková)

2015, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//fdohmg// | Chemie a technologie potravin / Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin | Theses on a related topic

Řízená fermentace pomocí sledování produkce oxidu uhličitého
 (Dominik Osička)

2016, Bakalářská práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ju76dj// | Zahradnické inženýrství / Vinohradnictví a vinařství | Theses on a related topic

Vývoj antioxidační kapacity v průběhu mléčného kvašení zeleniny.
 (Eva Pavloušková)

2016, Diplomová práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//dx7c83// | Zahradnické inženýrství / Řízení zahradnických technologií | Theses on a related topic

Stanovení vybraných látek v různých stádiích kvasného procesu medoviny
 (Šárka Melicharová)

2016, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//rmi22x// | Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)