Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

\vyhoření

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Faktory ovlivňující syndrom vyhoření u zdravotníků (srovnání onkologie a psychiatrie).
 (Monika Spitzerová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oeeyl/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Faktory ovlivňující výskyt syndromu vyhoření u nelékařských zdravotnických pracovníků
 (Jana Morávková)

2013, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g55v7/ | Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii | Theses on a related topic

Motivační faktory a faktory ovlivňující fluktuaci všeobecných sester
 (Romana RÝZNEROVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//a556va// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Vybrané faktory ovlivňující syndrom vyhoření učitelů na základní škole
 (Veronika KRPÁLKOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//1pr4zv// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Faktory ovlivňující vznik syndromu vyhoření u matek na rodičovské dovolené
 (Kamila Tunkerová)

2013, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//69b9bj// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Faktory ovlivňující používání ošetřovatelských diagnóz v praxi
 (Helena MACKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//9osk5j// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Theses on a related topic

Burnout Syndrome among Elementary School Teachers and Its Prevention
 (Kateřina Šebková)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pf4bb/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy | Theses on a related topic

Tvorba výcvikového kurzu metody CLIL pro učitele základních škol
 (Jakub Puškáš)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ol283/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy | Theses on a related topic

Problematika selekce romských žáků z pohledu učitelů základních škol a základních škol praktických
 (Veronika Palkovičová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//tqbbf1// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)