Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

odpadní voda

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vliv vybraných faktorů na aktivovaný kal
 (Jana Vlačihová)

2013, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//m18wi5// | Chemické a procesní inženýrství / Ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

Návrh využití odpadních kalů z čistírny odpadních vod pivovaru Krušovice
 (Ľudovit Filo)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119849 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Přehodnocení odpadních kalů z čistírny odpadních vod pivovaru Krušovice z kategorie „Nebezpečný“ na kategorii „Ostatní“
 (Stanislav Vinš)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119848 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Výroba elektrické energie spalováním bioplynu
 (Tomáš Serafin)

2014, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104139 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

Využití energie z bioplynu na příkladu skládky odpadu SONO
 (Martin PAULEN)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//aoh7md// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Návrh projektu využití odpadní biomasy zemědělské farmy prostřednictvím kogenerace (kombinovaná výroba elektrické energie a tepla).
 (Tomáš Baránek)

2010, Bakalářská práce, Fakulta strojní / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81434 | Strojírenství / Provoz a řízení v energetice | Theses on a related topic

Bioplyn a jeho využití v kogeneraci
 (Jiří Janša)

2010, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/78788 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

Využití odpadu při zpracování dřeva pro technologii sušení
 (Anna Koteková)

2011, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88171 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Theses on a related topic