Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

fluorescence in situ hybridization

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Optimalizácia metódy fluorescenčnej in-situ hybridizácie v diagnostike nádorových mutácií.
 (Barbora Sagulová)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k4l6d/ | Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví / | Theses on a related topic

Využití imunofluorescence a fluorescenční in situ hybridizace pro studium meiotických a mitotických chromozomů u rodiny Cetartiodactyla
 (Jan Fröhlich)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f1558/ | Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika | Theses on a related topic

Průkaz bakteriálních agens z hemokultur metodou fluorescenční in situ hybridizace
 (Lucie Dolinková)

2014, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rmfvc/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Cytogenetická analýza vybraných zástupcov čeladě turovití (Bovidae) s využitím metódy komparatívnej fluorescenčnej in situ hybridizácie
 (Eva Pagáčová)

2009, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rrf60/ | Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika | Theses on a related topic

Fluorescenční hybridizace in situ pro detekci potravinářských patogenů
 (Klára Nemčeková)

2019, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//3o27co// | Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin | Theses on a related topic

Fluorescenční \kur{in situ} hybridizace pro detekci antimikrobiální rezistence
 (Lenka Novotná)

2020, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//yh4xlr// | Speciální chemicko-biologické obory / Klinická biologie a chemie | Theses on a related topic

Vyšetření chromozomálních poruch spermií a preimplantačních embryí metodou fluorescenční in situ hybridizace
 (Eva Oráčová)

2009, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yk6v3/ | Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika | Theses on a related topic

Možnosti mnohobarevné fluorescenční in situ hybridizace při detekci chromozomových změn u dětských nádorových onemocnění
 (Kristina Beránková)

2007, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j032i/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Vyšetření spermií nositelů balancované translokace pomocí fluorescenční in situ hybridizace
 (Eva Oráčová)

2008, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nawl7/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)