Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

revitalizace krajiny

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Hodnocení služeb Ústřední knihovny Filozofické fakulty Masarykovy univerzity prostřednictvím metody mystery shoppingu
 (Nikola Hálová)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wcek3/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Využití metody Mystery Shopping při hodnocení služeb banky/pojišťovny
 (Tereza Míková)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/cqtl2/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Využití metody Mystery Shopping při hodnocení služeb banky
 (Tereza Kvášová)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/dvl1m/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Aplikace metod vícekriteriálního rozhodování při hodnocení služeb
 (Jan KUPEČEK)

2016, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//69vai9// | Ekonomika a management / Řízení a ekonomika podniku | Theses on a related topic

Hodnocení služeb poskytovaných vybranými pojišťovnami metodou Mystery Shopping
 (Solomiya Babiy)

2017, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ejgejm// | Ekonomika a management / Ekonomika a provoz podniku | Theses on a related topic

Metoda hodnocení ServiceDesku dle ITILu a dalších metodik
 (Olga Vrchotová)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/28356 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Rozvoj metody hodnocení efektivnosti poskytovaných služeb v oblasti geologie za účelem neustálého zlepšování
 (Markéta Lajczyková)

2013, Disertační práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101236 | Řízení průmyslových systémů / | Theses on a related topic

Hodnocení dopadů dopravy na obytné a rekreační prostředí
 (Barbora Mazáčová)

2013, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qy9bo/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a cestovní ruch | Theses on a related topic

Ověření metodiky revitalizace krajiny na rekultivovaném území společnosti Czech Coal a.s.
 (Vlastimil BOHÁČ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//apyqgg// | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Theses on a related topic

Změny krajiny povodí Olšového potoka od 18. století do současnosti a návrh jeho revitalizace
 (Dagmar NAJMANOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//l6whb3// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)