Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

hodnota nehnutelnosti

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Všeobecná hodnota nehnuteľností v podmienkach hospodárskej krízy
 (Alexandra Szakácsová)

2011, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/z2et9/ | Bankovnictví / Oceňování majetku | Theses on a related topic

Hodnota nájmu nehnuteľnosti
 (Lenka Lavičková)

2015, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/sc3o6/ | Bankovnictví / Oceňování majetku | Theses on a related topic

Aplikácia výnosových princípov pri stanovovaní všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti
 (Martina Sojčáková)

2012, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/vy2iq/ | Bankovnictví / Oceňování majetku | Theses on a related topic

Výpočet všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti podniku na konkrétnom príklade
 (Petra Valachová)

2013, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/xhncg/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Výpočet všeobecnej hodnoty nehnuteľností na konkrétnom prípade
 (Natália Ševčíková)

2013, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/no9uh/ | Bankovnictví / Oceňování majetku | Theses on a related topic

Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností porovnávacou metódou
 (Dana Almášiová)

2011, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/kbrgc/ | Bankovnictví / Oceňování majetku | Theses on a related topic

Stanpovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb metódou polohovej diferenciácie
 (Zora Rusková)

2006, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/r71qm/ | Bankovnictví / Oceňování majetku | Theses on a related topic

Dopad investičného projektu na hodnotu komerčnej nehnuteľnosti
 (Igor Hlísta)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/58349 | Finance a účetnictví / Finance a oceňování podniku | Theses on a related topic

Vplyv zmeny stavieb a údržby stavieb na všeobecnú hodnotu stavieb
 (Miroslava Magočová)

2015, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/aacbf/ | Bankovnictví / Oceňování majetku | Theses on a related topic

Oceňovanie nehnuteľností na obchodnej báze a s obchodným cieľom
 (Sándorné Fiam)

2013, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/ylph0/ | Bankovnictví / Oceňování majetku | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)