Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Životní dráha

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 32 theses)
Celoživotní učení v kontextu životní dráhy
 (Eva STUPKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//zqlr8s// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Informální učení dospělých
 (Dana Trávníčková)

2008, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/toi0u/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Mezigenerační učení v rodině mezi matkou a dcerou
 (Lenka Kamanová)

2009, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xny75/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Volnočasové aktivity specifické profesní skupiny osob
 (Ondřej LIŠKA)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ben976// | Geografie / Učitelství Geografie pro 2. stupeň základních škol a středních škol (dvouoborové) - Učitelství Tělesné výchovy a sportu pro střední školy | Theses on a related topic

Volnočasové aktivity vybrané profesní skupiny osob
 (Ladislav CHALUPA)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//7pzohc// | Tělesná výchova a sport / Rekreologie | Theses on a related topic

Vzdělávání, volnočasové aktivity a pracovní uplatnění osob s mentálním postižením v sociálních službách v regionu Znojmo
 (Šárka Gambasová)

2012, Rigorózní práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x86n5/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Výchovné působení Armády České republiky v současné době
 (Petra Odvárková)

2011, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//9gw57c// | Humanitní studia / | Theses on a related topic

Mediální výchova v zájmovém vzdělávání: Sociální sítě jako výzva pro výchovné pracovníky
 (Martina DOBOSIOVÁ)

2015, Diplomová práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//201vzw// | Vychovatelství / Pedagogika volného času | Theses on a related topic

Výchovné působení a práce s mládeží ve sborech dobrovolných hasičů v Praze a středních Čechách.
 (Filip HUŠEK)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//hckpkk// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Celoživotní vzdělávání úředníků jako výchovný cíl interního působení státní správy
 (Lubomír FROLDA)

2009, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//g44vwa// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 32 theses)