Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

tp53

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)
Strategie protinádorové léčby u nádorů s mutacemi v genech TP53 nebo ATM
 (Zuzana Jašková)

2020, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mga0u/ | Onkologie a hematologie / Experimentální onkologie a nádorová biologie | Práce na příbuzné téma

Vývoj strategií pro cílenou eliminaci buněk CLL s mutacemi v genu TP53
 (Miroslav Boudný)

2019, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kpnq9/ | Onkologie a hematologie / Experimentální onkologie a nádorová biologie | Práce na příbuzné téma

Chemosenzitivizace lymfoidních buněk s defekty v genu TP53 prostřednictvím inhibice proteinu Chk1
 (Jana Zemanová)

2017, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wlkex/ | Onkologie (čtyřleté) / Onkologie | Práce na příbuzné téma

Regulace exprese a funkce nádorového supresoru miR-34a u buněk s inaktivní formou TP53
 (Michal Kubík)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/npzz8/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Vliv mutace TP53 na expresi cílových genů v nádorové buňce
 (Robert Helma)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n7rj4/ | Biochemie / Genomika a proteomika | Práce na příbuzné téma

Vliv mutací TP53 na regulaci buněčné homeostázy
 (Alena Polášková)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ytbn0/ | Biochemie / Analytická biochemie | Práce na příbuzné téma

Testování ofatumumabu na buňkách chronické lymfocytární leukémie (CLL) s defektem v genech TP53 a ATM
 (Martin Šrámek)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aetvd/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Testování protinádorové terapie na buňkách chronické lymfocytární leukémie s mutacemi v genech TP53 a ATM
 (Miroslav Boudný)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z0ih1/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Mutační analýza genu TP53 u vybraných hematologických malignit
 (Lucie ŘEHÁKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ib97in// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Gen TP53 a Li-Fraumeni syndrom
 (Michaela Šipčiaková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//6z3he8// | Speciální chemicko-biologické obory / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)