Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

nelinearni matematicke modely

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 15 prací)
Nelineární model tepelné soustavy a GPC regulátor
 (Jan Mareš)

2010, Disertační práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//jfca58// | Chemické a procesní inženýrství / Technická kybernetika | Práce na příbuzné téma

IDENTIFIKACE MATEMATICKÉHO MODELU PNEUMATICKÉ SOUSTAVY
 (Jan Brett)

2016, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//c0a8tl// | Elektrotechnika a informatika / Řízení procesů | Práce na příbuzné téma

Růstové modely v prediktivní mikrobiologii: optimalizace designu experimentu.
 (Hana Vespalcová)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vrqal/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma

Návrh simulačního modelu a řízení kvadrotorové helikoptéry
 (Zdeněk BOUČEK)

2013, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//j5dtae// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Práce na příbuzné téma

Nelineární diskrétní strukturované populační modely
 (Veronika Hajnová)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cilb4/ | Matematika / Matematické modelování a numerické metody | Práce na příbuzné téma

Analýza deterministického modelu v ekonomii
 (Miroslava Řeháčková)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fkwdc/ | Matematika / Finanční matematika | Práce na příbuzné téma

Vyvažování nelineárního matematického modelu letounu aplikací evolučních algoritmů
 (Lukáš TOMŠŮ)

2007, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//qzi5d2// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Práce na příbuzné téma

Řízení reálného modelu zásobníku na kapalinu
 (Martin Mašlan)

2014, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//rv3u03// | Inženýrská informatika / Automatické řízení a informatika | Práce na příbuzné téma

Ekonometrické modely nelineární v parametrech
 (Vratislav Pisca)

2012, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ijrrj/ | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické a statistické metody v ekonomii | Práce na příbuzné téma

Matematický model závislosti cyklistické dopravy na počasí
 (Vojtěch Jirsa)

2017, Disertační práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//u2gxb6// | Technika a technologie v dopravě a spojích / Technologie a management v dopravě a telekomunikacích: Technologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 15 prací)