Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Listina základních práv Evropské Unie: katalog lidských práv jako součást práva EU
 (Pavlína Kohutičová)

2010, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aipik/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Právo proti nekalé soutěži a Listina základních práv a svobod
 (Aneta Dědková)

2012, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x9dro/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Listina základních práv Evropské unie a Česká republika
 (Petra ČICHOVSKÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ik8mir// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Listina základních práv EU v činnosti soudních orgánů EU
 (Marie ŠEVELOVÁ)

2010, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//cjzzgx// | Politologie / Evropská studia se zaměřením na evropské právo | Theses on a related topic

Listina základních práv Evropské unie v judikatuře Soudního dvora EU
 (Jana Hudíková)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/35216 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Podnikání a právo | Theses on a related topic

Listina základních práv a svobod - legislativní rámec, naplnění v praktickém životě
 (Lenka Jechová)

2010, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//pgji19// | Hospodářská politika a správa / Ekonomika pro kriminalisty | Theses on a related topic

Listina základních práv a svobod jako součást právního řádu ČR
 (Vladislava KRÁKOROVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ltx9mm// | Právní specializace / Veřejná správa | Theses on a related topic

Listina základních práv EU v činnosti soudních orgánů EU
 (Hana MALÁČOVÁ)

2011, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//3p8bzc// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Listina základních práv a svobod
 (Michaela Bažantová)

2014, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//awk68w// | Hospodářská politika a správa / Evropská hospodářskosprávní studia | Theses on a related topic

Právo proti nekalé soutěži a Listina základních práv a svobod
 (Aneta Dědková)

2012, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x9dro/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)