Petra ČICHOVSKÁ

Master's thesis

Listina základních práv Evropské unie a Česká republika

The Charter of Fundamental Rights of the European Union and Czech Republic
Abstract:
Téma této diplomové práce je "Listina základních práv Evropské unie a Česká republika". Nejprve jsou v práci upravena lidská práva obecně. Dále je podrobněji pojednáno o Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. V další části této kapitoly je popsána historie, vývoj a vznik Listiny základních práv a svobod Evropské unie a další kapitola se zabývá obsahem a členěním dokumentu. Následující …more
Abstract:
The topic of this diploma thesis is "The Charter of Fundamental Rights of the European Union and Czech Republic". In the beginning, the thesis covers human rights on a general level. Then it discusses European Convention on Human Rights in more detail. The next part of this chapter describes the history, development and creation of The Charter of Fundamental Rights of the European Union and the next …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 3. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ČICHOVSKÁ, Petra. Listina základních práv Evropské unie a Česká republika. Plzeň, 2015. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/