Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Supervised and Unsupervised Machine Learning Methods for System Log Anomaly Detection
 (Júlia Ščensná)

2020, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hxw78/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Detekce obsazenosti parkovacích míst pomocí algoritmu strojového učení bez učitele
 (Václav Bilský)

2015, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116282 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Vylepšení směrování v oportunistických sítích pomocí metod strojového učení s učitelem a bez učitele
 (Ladislava Smítková Janků)

2019, Disertační práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//mmssw5// | Informatika / | Theses on a related topic

Odhad složitosti algoritmů pomocí strojového učení
 (Tomáš CHLUP)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//kwu8t1// | Informatika / | Theses on a related topic

Detekce obsazenosti parkovacích míst pomocí algoritmu strojového učení bez učitele
 (Václav Bilský)

2015, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116282 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Detekce obsazenosti parkovacích míst pomocí algoritmu strojového učení bez učitele
 (Václav Bilský)

2015, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116282 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Prosodická analýza textu (1C, 2C, 3C, 4C, 5C, 6C, 7C, 8C)
 (Karolína VOLOŠINOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//dd6vsn// | Filologie / Čínská filologie | Theses on a related topic

Przemiany j\c{e}zykowe ludno\'sci regionu wodzis\l{}awskiego pos\l{}uguj\c{a}cej si\c{e} gwar\c{a} \'sl\c{a}sk\c{a} (na przyk\l{}adzie wsi Olza i Odra)
 (Joanna DANSZCZYK)

2012, Disertační práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//3uzbg9// | Filologie / Polský jazyk | Theses on a related topic

La traduction commentée d'un texte non-littéraire du fran\c{c}ais au tcheque orientée sur la linguistique (traduction d'un extrait du livre "VANDELOISE, Claude (1986), L'Espace en fran\c{c}ais, Paris : Le Seuil.")
 (Nikola NAJZAROVÁ)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//1bbhdc// | Překladatelství a tlumočnictví / Francouzština pro překladatelskou praxi | Theses on a related topic

Vliv poruchy interakčního rozhraní mezi Axinem a c-myc na in vivo stabilitu c-myc.
 (Pavlína Víšková)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y0jct/ | Biochemie / Analytická biochemie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)