Theses on the same topic (having an identical keyword):

respondent

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Umělec jako respondent na internetové síti a jeho sebeprezentace online
 (Jindřiška Malafová)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i6dau/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Theses on a related topic

Člověk s postižením jako interpret a respondent -// Variace režijních přístupů ve vybraných českých a slovenských filmech
 (Lenka Hajdučková)

2011, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/mk2qh/ | Dramatická umění / Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika | Theses on a related topic

Respondent (student SŠ) a přírodopisné vzdělání na základní škole
 (Ludmila ŘEHÁČKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//pv0pu0// | Učitelství pro základní školy / Př-Ch/ZŠ | Theses on a related topic

Respondent (vysokoškolský student) a základní přírodopisné vzdělání
 (Markéta BÍLÁ)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//atq8az// | Učitelství pro střední školy / Bi-TV/SŠ | Theses on a related topic