Bc. Jindřiška Malafová

Master's thesis

Umělec jako respondent na internetové síti a jeho sebeprezentace online

The artist as a respondent on the Internet and his online self-promotion
Abstract:
Magisterská diplomová práce se zabývá tvorbou současného britského umělce, nakladatele, spisovatele a technologa Jamese Bridla. Zkoumá jeho široké zaměření a na vybrané tvorbě představuje propojení a využití moderních informačních technologií a jejich roli v rámci umělcovy sebeprezentace. V první části překládá a vysvětluje souhrn používaných výrazů Jamesem Bridlem. Další kapitoly jsou věnovány vybrané …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the creation of contemporary British artist, Publisher, writer and technologist James Bridel. Examines its broad focus and also represents on a selected formation the connection and use of modern information technologies and communication technologies and their role in artist's selfpresentation. The first part presents and explains the summary of terms used by James Bridle …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 2. 2018
  • Supervisor: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management

Theses on a related topic

All theses