BcA. Lenka Hajdučková

Bachelor's thesis

Člověk s postižením jako interpret a respondent -// Variace režijních přístupů ve vybraných českých a slovenských filmech

Person with disablement as an interpreter and respondent -//Variances of directional approach in selected Czech and Slovak films
 
 
Language used: Slovenian
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 6. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2011
  • Supervisor: doc. MgA. Hana Slavíková, Ph.D.
  • Reader: MgA. Eva Schulzová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/mk2qh/