Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Zakládání stave

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)
Application Of Super Element Technique In FEM Analysis Of Vessels.
 (Pavel Urubčík)

2009, Bakalářská práce, Fakulta strojní / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/71881 | Strojírenství / Aplikovaná mechanika | Práce na příbuzné téma

Posouzení stability levostranného břehu řeky Odry v úseku Landek-Koblov a návrh sanace
 (Radim Voborník)

2014, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106481 | Stavební inženýrství / Geotechnika | Práce na příbuzné téma

Posouzení vhodnosti použití termoplastového odpadu na kvalitní regranuláty
 (Erika Janoštíková)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108093 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Návrh a posouzení stavebních jam pro čerpací stanici
 (Jaroslav Zdvořák)

2012, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/96047 | Stavební inženýrství / Geotechnika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)