Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

mullite

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Mineralogické a mikrosturní zhodnocení mullitového ostřiva
 (Stanislav Kurdík)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/md94u/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Příprava, charakterizace a vlastnosti parciálně slinuté keramiky na bázi mullitu
 (Aneta Kopecká)

2021, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//8r3jke// | Chemie a technologie materiálů / | Práce na příbuzné téma

Využití andaluzito-mulitového odpadu pro výrobu žáruvzdorných odstruskovačů
 (Michal Adam)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107857 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Vlastnosti organických povlaků s obsahem kalcinovaného kaolínu - mullitu
 (Lenka Hejduková)

2009, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//k172kt// | Chemie a technologie materiálů / Organické povlaky a nátěrové hmoty | Práce na příbuzné téma

Vlastnosti kalcinovaných kaolínů s obsahem mullitu v nátěrových hmotách
 (Veronika Lucká)

2011, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//203h5w// | Chemie a technologie materiálů / Organické povlaky a nátěrové hmoty | Práce na příbuzné téma

Kalibrace a práce s přístrojem TGA/DSC Setaram Setsys Evo 1750
 (Kateřina Zaoralová)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ri1tr/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Vliv krystalinity kaolinitu na vysokoteplotní fázové transformace
 (Petr Štursa)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/neq5u/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Syntéza kaolinitu o různé krystalinitě a její vliv na vysokoteplotní fázové transformace
 (Petr Štursa)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/agxmc/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Environmentálně rizikové prvky na odkališti Brno-Hády
 (Václav Hladík)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z9b6e/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Fázové složení elektrárenských popílků: kvantitativní stanovení vybraných minerálů
 (Radka Frýzová)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lfwz6/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)