Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

optimalizace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Optimalizace oběhů vozidel MHD
 (Tomáš Krupa)

2012, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93815 | Strojní inženýrství / Dopravní technika a technologie | Práce na příbuzné téma

Optimalizace toků jako úloha LP
 (Jiří Doubrava)

2009, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/21472 | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii | Práce na příbuzné téma

Optimalizace oběhů hnacích vozidel
 (Juraj Zelina)

2014, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104923 | Strojní inženýrství / Dopravní technika a technologie | Práce na příbuzné téma

Optimalizace výměnných intervalů motorových olejů v hnacích vozidlech řady 854
 (Miroslav Nováček)

2013, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//nzfust// | Dopravní technologie a spoje / Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury: Ochrana životního prostředí v dopravě | Práce na příbuzné téma

Stanovení základní procesní mapy organizace a návrh její optimalizace ve firmě CZ LOKO, a.s., provozovna Česká Třebová
 (Jana Trsková)

2010, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//p8zrnq// | Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Práce na příbuzné téma

Mapování současných materiálových toků a návrh optimalizace ve firmě CZ LOKO, a.s.
 (Michaela Roubínová)

2010, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//r1bj15// | Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Práce na příbuzné téma