Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

aliens

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1. Teoretická část: Práce s napětím prostřednictvím délky záběrů ve filmech Alien a Aliens 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tématický soubor audiovizuálních děl, délka min. 10 min., střih
 (Matěj VALTR)

2012, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//u0u4fh// | Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Střih a zvuk | Theses on a related topic

Správní uvážení v cizineckém právu
 (Markéta Vlková)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uhzgo/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Opravné prostředky v cizineckém právu
 (Denisa Safyová)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kl6oy/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Pobyt cizinců na území České republiky
 (Alena Kočová)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/l1rvb/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Turečtí imigranti ve Spolkové republice Německo (K otázce integrace cizinců usídlených v SRN)
 (Soňa DONÁTOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//d9sipn// | Filologie / Politologie - Německý jazyk a literatura | Theses on a related topic

Realizace mezinárodní ochrany v ČR
 (Petr NETOPILÍK)

2008, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//jrqi8h// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Integrace cizinců v České republice se zaměřením na státní příslušníky Vietnamu
 (Eva STAŇKOVÁ)

2009, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//92fmyl// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Realizace mezinárodní ochrany v ČR
 (Petr NETOPILÍK)

2008, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//jrqi8h// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Vzpomínky na budoucnost: Neoformalistická analýza filmu Příchozí (2016)
 (Alžběta LOVEČKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//417go8// | Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií / Teorie a dějiny dramatických umění | Theses on a related topic

Pseudoarcheologie a její přínos pro archeologii.
 (Josef JEŽEK)

2017, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//yxdtcw// | Archeologie / | Theses on a related topic