Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

dystanazie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Dystanazie jako manipulace s přirozenou smrtí
 (Jana KADLECOVÁ)

2016, Diplomová práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//gs77gt// | Sociální práce / Etika v sociální práci | Theses on a related topic

Problematika prolongační strategie a její možná řešení
 (Adéla Koledová)

2022, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gk1bv/ | Filozofie / | Theses on a related topic

Eutanázie - etický a právní problém
 (Lenka Kousalová)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xdwwl/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Postoj zdravotnických záchranářů k umírání a smrti
 (Kateřina ŠEVČÍKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//cbs3qa// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Postoje dospělých osob ke smrti a umírání
 (Jana Chalupová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v8zkd/ | Speciální pedagogika / Speciální andragogika | Theses on a related topic

Vztah ke smrti a pohřbívání ve vnímání studentů Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity
 (Marie SZEKEREŠOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//wbmyr2// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Theses on a related topic

Sebereflexe smrti u zdravotnických pracovníků
 (Ladislav Vaculín)

2010, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických věd / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//3cp4oj// | Specializace ve zdravotnictví / Dlouhodobá ošetřovatelská péče u dospělých | Theses on a related topic

Eutanázie - právní a etické aspekty ochrany lidského života v jeho terminální fázi
 (Alena Heřmanová)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/hc4kq/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Paliativní péče v intenzivní medicíně a etické problémy spojené s kategorizací pacientů
 (David Petrúsek)

2019, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ix36q/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Problematika umírání nemocných
 (Jan URBÁNEK)

2013, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//56nj81// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)