Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

fluorescencni sondy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Fluorescenční DNA sondy
 (Petr Paroulek)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pa9yb/ | Chemie / Analytický chemik - manažer chemické laboratoře | Theses on a related topic

Fluorescenční sondy v charakterizaci termoplastů
 (Jiří BARTOŠ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//fs6tpl// | Chemie a technologie materiálů / | Theses on a related topic

Intracelulární sondy a jejich využití
 (Lenka Pulkrábková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//0v3rv9// | Speciální chemicko-biologické obory / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Fluorescenční sondy
 (Michael Kišac)

2014, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//oapsm4// | Chemie a technická chemie / | Theses on a related topic

Vizualizace sekvenčně-specifických sond mitochondriální DNA v nukleoidech pomocí 3D super-rozlišující mikroskopie
 (Nikola CAPKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//vr5kip// | Biologie / | Theses on a related topic

Využití fluorescenčních sond ke studiu nadmolekulární struktury elekricky vodivých polymerních vrstev PEDOT:PSS
 (Jan Řezáč)

2013, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ohdpi0// | Polygrafie / | Theses on a related topic

Analýza smíšených kultur hub a bakterií optickou a fluorescenční mikroskopií
 (Lucie IHELKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ccqn66// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Theses on a related topic

Využití metod fluorescenční spektrofotometrie v koloidní chemii
 (Jana Juříková)

2012, Disertační práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//rugupg// | Chemie a technologie materiálů / | Theses on a related topic

Využití metod fluorescenční spektrofotometrie v koloidní chemii
 (Jana Juříková)

2014, Disertační práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//527qeq// | Chemie a technologie materiálů / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)