Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

insolvency law

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Insolvency Law in the Czech Republic and in the USA: Comparison of Reorganization Proceedings of Kordárna and General Motors Corporation
 (Jaromír Beránek)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/28635 | Ekonomika a management / International Management | Theses on a related topic

Platební neschopnost a její řešení v rámci insolvenčního řízení z pohledu insolvenčního správce
 (Ivana Vymazalová)

2011, Diplomová práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/y76px/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Oddlužení a jeho právní úprava v režimu insolvenčního zákona
 (Iveta Grábnerová)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/owhjo/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Právní úprava oddlužení podle insolvenčního zákona
 (Michal Řezníček)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/zvx6z/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Insolvenční právo
 (Petra Hrenicová)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/jahn5/ | Právní specializace / Právo v podnikání | Theses on a related topic

Insolvenční řízení v ČR a v mezinárodních souvislostech
 (Viktória Bučeková)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/esj87/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Vybrané problémy konkurzního řízení z pohledu teorie i praxe, včetně exkurzu do evropského úpadkového práva
 (Jaroslav Adam)

2007, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/erbl1/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Praxe insolvenčního správce a evropské insolvenční právo
 (Ondřej Malý)

2008, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u0myo/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Majetková podstata jako základní právní institut insolvenčního práva
 (Lucie Podařilová)

2012, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m8pfp/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Insolvenční řízení. Formy řešení úpadku a jejich důsledky
 (Jana Linhartová)

2014, Bakalářská práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/pdzd2/ | Hospodářská politika a správa / Zdaňování | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)