Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

interpolacni model

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Interaktívní a dynamická grafika v prostorových a časo-prostorových modelech EEG
 (Pavla Míznerová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vrkei/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Práce na příbuzné téma

Porovnání přesnosti digitálních modelů reliéfu 4G a 5G a digitálního modelu povrchu 1G
 (Martin Řezba)

2015, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//pfr5hj// | Lesnictví / | Práce na příbuzné téma

Interpolační přístup k urychlení výpočtů v životním pojištění
 (David Vlček)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/73772 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika | Práce na příbuzné téma

ROZŠÍŘENÍ INTERPOLAČNÍCH NÁSTROJŮ V R PROJECT O MODELY NEJISTOTY
 (Tomáš BURIAN)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//izqio3// | Geografie / Geoinformatika a geografie | Práce na příbuzné téma

Modely terénu a jejich využití malou obcí
 (Eva Koňáková)

2014, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//yt1ozm// | Systémové inženýrství a informatika / Informatika ve veřejné správě | Práce na příbuzné téma

Využití interpolačních a analytických technik GIS pro zpracování digitálních modelů reliéfu
 (Jakub Jůzl)

2019, Diplomová práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//70ihk5// | Aplikovaná inženýrská informatika / | Práce na příbuzné téma

Digitální model reliéfu centrálního hřbetu Kysuckých Beskyd
 (Ondřej ŠULÁK)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//xu6i9a// | Geografie / Fyzická geografie a geoekologie | Práce na příbuzné téma

Model rozložení sněhové pokrývky v povodí vodárenské nádrže Šance
 (Jiří Juroš)

2008, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/69291 | Geodézie a kartografie / 3602T002 | Práce na příbuzné téma

Prostorové modelování koncentrace těžkých kovů a jejich vliv na vegetaci
 (Kristýna Hardynová)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ihi61/ | Biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma

Dekompozice modelu svalu na svalová vlákna
 (David CHOLT)

2013, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//9grb70// | Inženýrská informatika / Počítačová grafika a výpočetní systémy | Práce na příbuzné téma