Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

komunikacni ucel

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Návrh komunikační kampaně
 (Karolína Mikysková)

2018, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nbagu/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Návrh komunikační kampaně
 (Martin Hudec)

2017, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kd1od/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Analýza komunikační kampaně
 (Radim Vaďura)

2020, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/buvmv/ | Podniková ekonomika a management / | Theses on a related topic

Vybrané aspekty komunikační kompetence v právním anglickém jazyce pro akademické účely – analýza potřeb
 (Veronika Tománková)

2016, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t2vby/ | Specializace v pedagogice (čtyřleté) / Didaktika cizího jazyka | Theses on a related topic

Návrh komunikační kampaně
 (Klára Strašáková)

2018, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wj12v/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Komunikační kanály a jejich využití v obchodní komunikaci
 (Tereza Valešová)

2020, Bakalářská práce, ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. / ŠKODA AUTO a.s.

http://theses.cz/id//ift4gx// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management obchodu | Theses on a related topic

Dramatická výchova a metody podpory mimořádně nadaného žáka mladšího školního věku s narušenou komunikační schopností
 (Berit Hönigová)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r1nab/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - komunikační techniky | Theses on a related topic

Komunikační strategie zaměstnavatele jako součást personálního
 (Pavel Schmied)

2018, Bakalářská práce, Masarykův ústav vyšších studií / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/rn5j2k/ | / | Theses on a related topic

Návrh komunikační kampaně pro generaci Y ve vztahu ke zdravému životnímu stylu
 (Kateřina Strašilová)

2018, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//cz5gu9// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Komunikační strategie vybraného podniku
 (Veronika Slavíková)

2021, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//hqvmuy// | Podniková ekonomika / Marketing a mezinárodní obchod | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)