Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

oligonukleotidy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Studium komplexů mezi oligonukleotidy a některými alkaloidy
 (Matúš Durec)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c8dmz/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Studium interakce chelerythrinu s oligonukleotidy metodou kapilární zónové elektroforézy
 (Vendula Roblová)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t424f/ | Chemie / | Theses on a related topic

Studium reakce OsO4BiPy s oligonukleotidy a MALDI TOF hmotnostní spektrometrie klustrů a biomolekul
 (Jan Houška)

2008, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jdwot/ | Chemie / Analytická chemie | Theses on a related topic

Studium interakcí proteinů p53 s kvadruplexy DNA pomocí biofyzikálních a biochemických metod
 (Marek Petr)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lk3kd/ | Biochemie / Genomika a proteomika | Theses on a related topic

Komparativní genomika Treponema pallidum: cesta od určení sekvence chromozomu k aplikacím v klinické diagnostice
 (Petra Pospíšilová)

2009, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cs1s7/ | Lékařská biologie (čtyřleté) / Lékařská biologie | Theses on a related topic

NMR charakterizace C3GAGA DNA sekvence
 (Aleš Novotný)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jr8gs/ | Chemie / Biofyzikální chemie | Theses on a related topic

Charakteristika vazby nádorových supresorů na strukturní motivy DNA
 (Pavlína Mrhálková)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yp72v/ | Biochemie / Analytická biochemie | Theses on a related topic

Struktura d(GA) repetic stabilizovaných i-motivem
 (Aleš Novotný)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d597s/ | Chemie / Strukturní chemie | Theses on a related topic