Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

pohladavky

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Pohľadávky a ich miesto vo finančnom riadení podniku
 (Lucia Rusková)

2012, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/c7f1p/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Pohľadávky podniku a stanovenie hodnoty pohľadávok
 (Vladimír Svrček)

2011, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/glaxg/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Príslušenstvo pohľadávky v obchodných a občianskych záväzkových vzťahoch
 (Ivana Ďuranová)

2014, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/hvsk8/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Pohľadávky, ich zaistenie a spôsoby vymáhania
 (Simona Pekarčíková)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/68938 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Pohľadávky a peňažné prostriedky podniku
 (Jana Osvaldová)

2010, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/h1l34/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Pohľadávky z obchodného styku po splatnosti
 (Jakub Buday)

2014, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105831 | Ekonomika a management / Účetnictví a daně | Theses on a related topic