Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

prumyslova odpadni voda

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Vliv odpadních vod průmyslového areálu na jakost vody v Aušperském potoku
 (Simona Haluzová)

2020, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//sk38f7// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Průmyslové odpadní vody v SEVESO objektech
 (Zuzana Kašparová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140161 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Práce na příbuzné téma

Průmyslové odpadní vody s obsahem kyanidů
 (Petra Langhammerová)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119703 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Anaerobní čištění průmyslových odpadních vod
 (Anna Kohoutová)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gk26j/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Průmyslová čistírna odpadních vod - Lovochemie a.s.
 (Milan WALENTOWICZ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//61g3w5// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Návrh snížení koncentrace škodlivin v odpadní vodě vypouštěné do kanalizace ve společnosti GUTRA s.r.o.
 (Lenka Havlíčková)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130094 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Průmyslové odpadní vody
 (Vlasta Litnerová)

2012, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92773 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Odstranění polyvinylalkoholu z odpadní vody
 (Klára Klofáčová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//7vipjh// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Systém řízení průmyslové biologické čistírny odpadní vody
 (Pavel Kepl)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115184 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Reakce vodních organizmů na odpadní vody vybraných typů ČOV
 (Jana LABAJOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//wyrhsb// | Biologie / Aplikovaná ekologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)