Výsledky 1 – 10 z 972 (0,258 sekund)

Plný text práce

 (Jana Nedomová)

Disertační práce: Otázky kvality v tvorbě a v prezentaci studenta na VŠ s umělecko-pedagogickým zaměřením  (Jana Nedomová)

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2019

a zpracování diplomové práce. V rámci ... povinné společné téma (5–10 prací).“148 Komise ... D. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v ... vypisovány pod Katedrou výtvarné kultury. Bližší informace nejsou
https://is.muni.cz/th/mrbgj/Nedomova_disertacni_prace.pdf

Současný český ilustrátor. Profesní příprava, možnosti uplatnění a výsledky práce

 (Natálie Herková)

Diplomová práce: Současný český ilustrátor. Profesní příprava, možnosti uplatnění a výsledky práce  (Natálie Herková)

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2019

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad ... Jan Hísek - Jiří ... v České republice [online]. Masarykova univerzita, 2014. ISBN ... VOJÍK, Vladimír. Podnikání v kultuře a umění. Praha ... 014. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy. 2014
https://is.muni.cz/th/i9c6i/diplomova_prace_Herkova.pdf

Plný text práce

 (Martina Želazková)

Disertační práce: Specifika výtvarné výchovy jako vyučovacího předmětu na všeobecném gymnáziu: Průniky teorie a praxe.  (Martina Želazková)

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2019

Bildungsbereiche hervorgehoben. Eine davon ist Kultur und Kunst, die ... s uměním. Brno: Katedra výtvarné výchovy pedagogické fakulty ... teorie učitele o žácích. Magisterská diplomová práce. Brno: Masarykova ... pedagogiky. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
https://is.muni.cz/th/hhavy/Specifika_vytvarne_vychovy_jako_vyucovaciho_predmetu_final.pdf

Skrze pohyb

 (Marcela Kolísková)

Diplomová práce: Skrze pohyb  (Marcela Kolísková)

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2020

FAKULTA katedra výtvarné výchovy Brno ... pohyb Diplomová práce Vedoucí ... estetického řádu, jako dobové produkty výtvarné kultury. Zajímavým ... umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, 2015. ISBN
https://is.muni.cz/th/g0gdz/DP_Skrze_pohyb_-_Marcela_Koliskova_436784.pdf

Formování umělce na vybraných vysokých uměleckých školách

 (Veronika KRÁLÍČKOVÁ)

Diplomová práce: Formování umělce na vybraných vysokých uměleckých školách  (Veronika KRÁLÍČKOVÁ)

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta umění a designu, 2018

Klíčová slova: výtvarné scény

thesis Soubor ... designu Katedra dějin a teorie umění DIPLOMOVÁ ... dění odehrávající se při katedrách výtvarných kultur na pedagogických fakultách a v
https://theses.cz/id/d65auf/diplomov_prce_Veronika_Krlkov.pdf Podobné

Pracovní listy k moravským reáliím

 (Lucie Křižková)

Diplomová práce: Pracovní listy k moravským reáliím  (Lucie Křižková)

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2020

Brno, 2019. 99 s. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a ... Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad ... systému fungování české dopravy, rozmanitosti kultury nebo ... pro knižní, výtvarné, restaurátorské a korespondenční
https://is.muni.cz/th/gslol/Pracovni_listy_k_moravskym_realiim.pdf

Komparace kurátorských přístupů Radka Horáčka, Petra Kamenického a Petra Veselého za poslední dvě desetiletí

 (Viktorie CHOMANIČOVÁ)

Diplomová práce: Komparace kurátorských přístupů Radka Horáčka, Petra Kamenického a Petra Veselého za poslední dvě desetiletí  (Viktorie CHOMANIČOVÁ)

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta umění a designu, 2020

Klíčová slova: výtvarné umění

991 jej převzala nově vzniklá Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad ... poskytovatel sociálních služeb; Muzeum romské kultury, Brno; Diagnostický ústav ... přes to, že je tato diplomová práce vymezena na působení ... Sbírka malby studentů a absolventů katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
https://theses.cz/id/v84pze/Chomanic_ova__Viktorie_diplomova__pra_ce2020.pdf

Masarykovo muzeum v Hodoníně od jeho vzniku do roku 1990

 (Pavla Dosoudilová)

Diplomová práce: Masarykovo muzeum v Hodoníně od jeho vzniku do roku 1990  (Pavla Dosoudilová)

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2020

Filozofické fakultě v Brně samostatná katedra muzeologie, podpořené vydáváním ... Společnost slovenského muzea nebo Sdružení výtvarných umělců ... výstavách byla prezentována nejen lidová kultura, ale často i ... sběratelské činnosti v regionu v diplomové práci Pavly Dosoudilové. DOSOUDILOVÁ ... katedra muzeologie na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (nyní Masarykova
https://is.muni.cz/th/hi6wy/Magisterska_diplomova_prace.pdf

Plný text práce

 (Petr Kamenický)
jsou už názvy zadaných bakalářských, diplomových a disertačních prací se sociálním podtextem ... na Katedře výtvarné výchovy PdF MU ... BOURRIAUD, Nicolas, 2004. Postprodukce: kultura jako scénář: jak ... Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. ISBN 978-80
https://is.muni.cz/th/gub23/NA_ZASTAVCE_Kamenicky.pdf

Akce jako výrazový prostředek v primární výtvarné edukaci.

 (Jana MALYPETROVÁ)

Diplomová práce: Akce jako výrazový prostředek v primární výtvarné edukaci.  (Jana MALYPETROVÁ)

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta, 2019

robotem Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra výchov uměním Diplomová práce Akce ... slova Výtvarná výchova, RVP ZV ... 2.1.1 Umění a kultura ...............................................................................................13 2
https://theses.cz/id/ueb40r/DP_Malypetrov.pdf

Aktuálně je prohledáváno asi 264 433 položek.