Theses 

Vyhledávání

česky | in English

x   Nápověda

Výsledky 1 – 10 z 974 (0,272 sekund) |

Plný text práce
 (Petr Kamenický)
jsou už názvy zadaných bakalářských, diplomových a disertačních prací se sociálním podtextem ... na Katedře výtvarné výchovy PdF MU ... BOURRIAUD, Nicolas, 2004. Postprodukce: kultura jako scénář: jak ... Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. ISBN 978-80
https://is.muni.cz/th/gub23/NA_ZASTAVCE_Kamenicky.pdf   
Formování umělce na vybraných vysokých uměleckých školách
 (Veronika KRÁLÍČKOVÁ)

Diplomová práce: Formování umělce na vybraných vysokých uměleckých školách  (Veronika KRÁLÍČKOVÁ)

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta umění a designu, 2018

Klíčová slova: výtvarné scény

thesis Soubor ... designu Katedra dějin a teorie umění DIPLOMOVÁ ... dění odehrávající se při katedrách výtvarných kultur na pedagogických fakultách a v
https://theses.cz/id/d65auf/diplomov_prce_Veronika_Krlkov.pdf    Podobné
Role náhody a spontaneity ve výtvarné pedagogice
 (Kamila Švrčinová)

Diplomová práce: Role náhody a spontaneity ve výtvarné pedagogice  (Kamila Švrčinová)

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2016

Oponent: Mgr. et Mgr. Jan Charvát

Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra výtvarné ... Anotace Diplomová práce je zaměřena na ... uměním“ a odklonu od „vysoké kultury“ pojmenoval tento výtvarný směr art brut ... českých školách. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, 1
https://is.muni.cz/th/d41dg/Diplomova_prace_Svrcinova.pdf   
Objevitelé a vynálezci. Tvorba dětí na 1. stupni ZŠ inspirovaná učivem vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.
 (Krystyna Monteux Pieleszová)

Diplomová práce: Objevitelé a vynálezci. Tvorba dětí na 1. stupni ZŠ inspirovaná učivem vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.  (Krystyna Monteux Pieleszová)

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2018

Klíčová slova: výtvarná výchova RVP framework education programme

oblasti Člověk a jeho svět. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra výtvarné výchovy, 2018 ... 4 Vzdělávací oblast Umění a kultura.........................................................................................20 1 ... 7.2.2 Jan Evangelista Purkyně..................................................................................................53 7
https://is.muni.cz/th/uu9bw/DP_KM_-_final_2.pdf   
Didaktické materiály ve výtvarné výchově na základní škole a jejich role v profesním společenství učitelů
 (Miloš MAKOVSKÝ)

Disertační práce: Didaktické materiály ve výtvarné výchově na základní škole a jejich role v profesním společenství učitelů  (Miloš MAKOVSKÝ)

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta, 2018

fakulta Katedra výtvarné kultury Dizertační práce DIDAKTICKÉ ... a diplomových prací (např. Pavelková, 2010
https://theses.cz/id/4lmvgz/DIS_makovsky.pdf   
Plný text práce
 (Marianna Petrů)

Disertační práce: Umění zažít umění: Vlastní tvorba jako cesta poznávání  (Marianna Petrů)

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2018

ateliér, znamená i kontrolovat diplomové a bakalářské práce ... tvorbou a výrobou. Proměny umělecké práce. Shrnující diskuze ... designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad ... 2007 byl vyznamenán Ministerstvem kultury České republiky Státní ... Prostějov Katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta
https://is.muni.cz/th/h32fw/Umeni_zazit_umeni.pdf   
Computer Graphic (1968). Rekonstrukce první výstavy počítačem generovaného umění v bývalém Československu
 (Jiří Mucha)

Diplomová práce: Computer Graphic (1968). Rekonstrukce první výstavy počítačem generovaného umění v bývalém Československu  (Jiří Mucha)

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2018

Vedoucí: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.

Praha: Ústav bytové a oděvní kultury, 1981, s ... Filozofickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, současnou Masarykovu ... univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy, 2004 ... Tato část magisterské diplomové práce stručně přibližuje jednotlivé
https://is.muni.cz/th/iuskh/Jiri_Mucha_diplomova_prace.pdf   
Možnosti implementace mobilního telefonu do výuky výtvarné výchovy
 (Patricie PLEYEROVÁ)

Diplomová práce: Možnosti implementace mobilního telefonu do výuky výtvarné výchovy  (Patricie PLEYEROVÁ)

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta, 2018

Vedoucí: MgA. Jan Prošek Ph.D.

Klíčová slova: vizuální komunikační kultura

robotem Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra výtvarné kultury Diplomová práce Možnosti
https://theses.cz/id/5wr3e0/Diplomov_prce_Patricie_Pleyerov_Monosti_implementace_mobi.pdf   
Marcela Zemanová, František Thun-Hohenstein (1809-1870). Biografie šlechtice v kontextu proměn společnosti 19. století. Předkládaná disertační práce je první ucelenou biografií hraběte Františka Thun-Hohensteina (1809-1870), jednoho z nejdůležitějších představitelů českého uměleckého života 2. třetiny 19. století. Práce sleduje dva hlavní okruhy zájmu. Prvním je Thunova soukromá sféra, kde se zabývá jeho dětstvím, výchovou, vzděláním a cestováním v kontextu rodinných strategií. Nejdůležitějším momentem je pak Thunův mesaliační sňatek.který uzavřel roku 1846 a jehož následkem pozbyl jako prvorozený dědické právo na rodinný fideikomis.Druhou linií, kterou práce sleduje, je veřejné působení Františka Thuna. Jsou zmíněny Thunovy aktivity v sociální a filantropické oblasti a jeho politická kariéra v době předbřeznové a během revoluce roku 1848. Největší pozornost však autorka věnuje Thunově činnosti v oblasti výtvarného umění a památkové péče.
 (Marcela ZEMANOVÁ)
Zemanová Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v ... rámci českoněmeckého graduačního kolegia Náboženské kultury v 19. a ... věnuje Thunově činnosti v oblasti výtvarného umění a památkové ... letech 1896–1918, diplomová práce na katedře historie FF UPOL
https://theses.cz/id/8xrp1p/Zemanova_disertace_komplet.pdf   
Typologie výuky dějin umění ve výtvarné výchově na 2. stupni ZŠ
 (Lucie ANDRLOVÁ)

Bakalářská práce: Typologie výuky dějin umění ve výtvarné výchově na 2. stupni ZŠ  (Lucie ANDRLOVÁ)

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta, 2018

fakulta Katedra výtvarné kultury BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TYPOLOGIE ... cz/th/z12tn/>. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
https://theses.cz/id/r6b8ge/BP_Andrlov_Lucie_-_finln_verze_15.8.2018.pdf   

Aktuálně je prohledáváno asi 264 433 položek.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 00:30, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz