Theses 

Copingové strategie u manažerů na různých úrovních managementu – Tomáš Kůra

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Tomáš Kůra

Bachelor's thesis

Copingové strategie u manažerů na různých úrovních managementu

The Coping Strategies of Managers on Different Levels of Management

Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou copingových strategií u manažerů na různých manažerských úrovních. Teoretická část je rozdělená do tří částí. První část se věnuje základním pojmům, co je to stres, druhy stresu a jaké důsledky má stres na lidský organismus. Druhá část pojednává o copingu jako takovém, o dělení copingu a o tom, jak zvládat stres a zátěžové situace. Třetí kapitola je zaměřena přímo na manažery, management a jeho úrovně a které funkce by měl každý správný manažer mít. Empirická část zkoumá jednotlivé úrovně managementu a způsob, kterým se manažeři na daných úrovních se zátěžovými situacemi vyrovnávají. Dále práce vyhodnocuje, jaké strategie zvládání stresu u jednotlivých manažerů dominují a jakým způsobem tyto stresové situace zahání.

Abstract: The bachelor thesis deals with coping strategies of managers on different manager levels. The theoretical part is divided into three parts. The first part deals with basic terms, what is stress, types of stress and consequences of stress on human organism. The second part deals with coping itself, about the division of coping and about how to cope with stress and stress situations. The third chapter is focused directly on managers, management and its levels and on manager functions. The empirical part examines the various levels of management and the way of managers to cope with stressful situations. Furthermore, the thesis evaluates which strategies of coping dominate by particular managers and how managers repel these stress situations.

Keywords: Stres, zátěžové situace, stresory, coping, strategie zvládání stresu, management, úrovně managementu, manažer

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Veronika Kavková, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=51006 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kůra, Tomáš. Copingové strategie u manažerů na různých úrovních managementu. Uherské Hradiště, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení


Go to top | Current date and time: 21/7/2019 19:20, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz