Theses 

Comparison of selected instrument in Czech and Finnish family policy - microsimulation model – Bc. Pavla Sedlářová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration

Bc. Pavla Sedlářová

Master's thesis

Comparison of selected instrument in Czech and Finnish family policy - microsimulation model

Comparison of selected instrument in Czech and Finnish family policy - microsimulation model

Abstract: Diplomová práce se zabývá komparací vybraných nástrojů české a finské rodinné politiky z hlediska jejich nastavení za účelem nalezení inspirace pro případné úpravy v rámci českého systému. První kapitoly práce je tedy zaměřena na zkoumání teoretických poznatků a dosavadního vývoje rodinné politiky. V druhé části je blíže představena metoda mikrosimulace a výsledky zkoumání. Komparace je provedena nejen na základě získaných informací a dat, ale také na základě simulací několika variant nastavení nástroje provedených prostřednictvím mikrosimulačního modelu.

Abstract: The objective of the submitted thesis: “Comparison of selected instrument in the Czech and Finnish family policy - microsimulation model” is to compare the designs of selected instruments in the Czech and Finnish family policy and to assess the possibility of drawing inspiration for adjustments in the Czech system. At the beginning of this work the focus is on family policy theoretical background and developments in both countries then the microsimulation method and results of simulations are presented. The comparison and recommendations are therefore based not only on obtained theoretical knowledge but also on simulations of selected scenarios through microsimulation model.

Keywords: family policy, family allowances, child poverty rate, Czech Republic, Republic of Finland, microsimulation model

Language used: English

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 2. 2016
  • Supervisor: Ing. Jana Godarová
  • Reader: doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Go to top | Current date and time: 18/4/2019 14:57, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz