Theses 

Vytvoření a aplikace počítačového programu pro hodnocení herního výkonu hráče v utkání volejbalu. – Lucie NEŠICKÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Lucie NEŠICKÁ

Bachelor's thesis

Vytvoření a aplikace počítačového programu pro hodnocení herního výkonu hráče v utkání volejbalu.

Práce je k nahlédnutí na katedře TV a sportu - ul. Na Sádkách

Creation and Application of Software for the Evaluation of Players Game

Anotácia: Hlavním úkolem této bakalářské práce je vytvoření a aplikace počítačového programu pro hodnocení herního výkonu hráče v utkání volejbalu. Práce se skládá ze dvou částí, z teoretické a praktické. Teoretická část je zaměřena na základní údaje o volejbalu (historie, charakteristika, systematika, herní výkon a jeho hodnocení). V praktické části je znázorněn postup při tvorbě a aplikaci programu. Praktická část také obsahuje přehled výsledků družstva TJ Spartak Polička v sezóně 2010/2011. Program by měl zpřístupnit a zjednodušit hodnocení herního výkonu i týmům výkonnostní a mládežnické kategorie.

Abstract: The main aim of this bachelor thesis is the creation and aplication of a computer software used for evaluating the player?s performance during a game of volleyball. The thesis consists of two parts ? theoretical and practical. The theoretical part concentrates on basic data about volleyball (history, characteristics, systematics, performance and its evaluation). The practical part shows the process of creating and applying the software. The practical part also contains an outline of results of the sports team TJ Spartak Polička in the 2010/2011 season. The software should make evaluation of the player?s performance more accessible and easier even for non-professional and youth categories.

Kľúčové slová: četnost, herní výkon, hodnocení, úspěšnost, volejbal

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2011
  • Zverejniť od: 2. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Zdeněk Tomšíček

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.12.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 12. 2011 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

NEŠICKÁ, Lucie. Vytvoření a aplikace počítačového programu pro hodnocení herního výkonu hráče v utkání volejbalu.. Č. Bud., 2011. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 22. 5. 2019 03:02, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz