Theses 

Hodnocení herního výkonu hráčů fotbalu a jeho srovnání s hodnocením v médiích – Mgr. Jiří Titz

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Jiří Titz

Diplomová práce

Hodnocení herního výkonu hráčů fotbalu a jeho srovnání s hodnocením v médiích

Anotace: V teoretické části práce je popsán fotbal a jeho historie, struktura herního výkonu a použité metody. V praktické části analyzujeme získané kvantitativní a kvalitativní znaky herních činností jednotlivce ve fotbale vzhledem k hodnocení jeho výkonu v médiích.

Abstract: The theoretic part describes football and its history, the structure of game efficiency and used methods. The practical part analyses quantity and quality signs of individuals game activities in football in comparison with assessing of his efficiency in media.

Klíčová slova: fotbal, herní výkon, herní činnosti jednotlivce, kvantitativní znaky, kvalitativní znaky, média

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2006
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ladislav Bedřich, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 14:13, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz