Theses 

Konstrukce posouzení a řešení životní situace dítěte, u kterého se uvažuje o svěření do náhradní rodinné péče prarodičů – Bc. Slávka Máčelová Jankovýchová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Bc. Slávka Máčelová Jankovýchová

Bachelor's thesis

Konstrukce posouzení a řešení životní situace dítěte, u kterého se uvažuje o svěření do náhradní rodinné péče prarodičů

The assessment and the decision making construct a life situation of a child being considered for consign to the foster care of grandparents

Anotácia: Cílem této bakalářské práce je zjistit, jak probíhá proces posouzení a řešení životní situace dítěte, u kterého se uvažuje o svěření do náhradní rodinné péče prarodičů. Výzkum vychází z teoretického nástroje posouzení - Rámce pro posuzování situace dětí v nouzi. Využívá jeho dvě oblasti posuzování, a to oblast rodičovských nebo pečovatelských schopností a oblast vlivu širší rodiny a faktorů prostředí. Zvolená výzkumná strategie je kvalitativní. Technikou zjišťování je polostrukturované interview a terénní zápisky pořízené v průběhu praxe v rámci Referátu náhradní rodinné péče Magistrátu města Brna. Informace získané těmito metodami jsou analyzovány s cílem kriticky reflektovat proces posouzení a řešení. Závěr práce přináší zamyšlení nad zkvalitněním těchto procesů.

Abstract: The objective of this bachelor thesis is to find out how the process of the asssessment and solving living situation of a child, being considered for consign to the foster care of grandparents. The research is based on the theoretical assessment tool – The Framework for the Assessment of Children in Need and their Families. It uses two areas of The Framework, namely the area of parenting or caring capacities and the area of wider family and environmental factors influence. The selected research strategy is qualitative. The detection technique is semi – structured interview and field notes taken during a practice in the foster care department Brno City Hall. Information obtained by these methods are critically analyzed in order to reflect the assessment and solution process. The conclusion of this thesis brings reflection on improving these processes.

Kľúčové slová: posouzení životní situace, řešení životní situace, náhradní rodinná péče, prarodiče

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2012
  • Vedúci: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Bajer, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 23. 7. 2019 01:04, 30. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz