Theses 

Platforma NetBeans a její využití při vývoji desktopových aplikací – Karel Nagy

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Hradec Králové

UHK, Fakulta informatiky a managementu

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Karel Nagy

Bakalářská práce

Platforma NetBeans a její využití při vývoji desktopových aplikací

Modení a efektivní vývoj aplikací

Using NetBeans Platform in developing desktop applications

Anotace: Tato bakalářské práce se zabývá platformou NetBeans a jejím přínosem při vývoji aplikací. V úvodu zvolíme vhodný programovací jazyk a vývojové prostředí. Tato témata jsou dále podrobně popsána. Dále bude představena samotná platforma NetBeans, jejíž části budou detailně popsány. V závěru se budeme věnovat praktické ukázce, ve které postupně vytvoříme aplikaci souborového manažeru se základními funkcemi, postavené na popisované platformě.

Abstract: Bachelor thesis is dealing with NetBeans Platform and its benefit. In the introduction we select suitable programming language and development environment. These topics will beclosely described. Next we introduce NetBeans platform and its part will be detailed describe. At the end of this thesis we will create file manager with basic functions build on NetBeans Platform.

Klíčová slova: platforma NetBeans, vývoj modulární, Java

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2010
  • Vedoucí: Filip Malý
  • Oponent: Tomáš Chlouba

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 11:11, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz