Theses 

Minimální preventivní program na základní škole a speciálních zařízeních – Mgr. Marta Valentová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Mgr. Marta Valentová

Diplomová práce

Minimální preventivní program na základní škole a speciálních zařízeních

Minimum preventive programme on basic schools and special schools

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou zhodnocení stavu primární prevence závislostí na návykových látkách v základních školách a speciálních zařízeních. Byla provedena analýza nestandardizovaného dotazníkového šetření školských zařízení kvantitativní metodou. Cílem diplomové práce byl návrh metodiky, která se věnuje tématu Prevence vybraných sociálně patologických jevů v rámci školních i mimoškolních aktivit.

Abstract: Theme of the thesis is question of evaluation of dependence on habit-forming drugs at basic schools and special schools. Analysis of non-standardized questionnaire investigation of educational institutions has been accomplished by means of quantitative method. The aim of the thesis is to suggest methodology with respect to the theme Preventive programme of social-pathological events within the scope of school and out-off-school activities.

Klíčová slova: Sociální patologické jevy, negativní projevy chování, droga, alkohol, tabák, prevence, minimální preventivní program Social, pathological events, negative events in behaviour, drugs, alcohol, cigarettes, prevention, minimum preventive programme

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2008
  • Vedoucí: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 17:12, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz