Bc. Milena Juříková

Diplomová práce

Minimální preventivní program

Minimal preventive program
Anotace:
Juříková, Milena: Minimální preventivní program, diplomová práce. Brno, MU 2009, s. 104 Pomocí dotazníku byla zmapována situace v oblasti sociálně patologických jevů. Cílem práce je vytvořit přehled o současné problematice sociálně patologických jevů ve škole a na základě výsledků pak autorka sestaví validní Minimální preventivní program pro danou školu.
Abstract:
Juříková, Milena: Minimum prevention program, diploma work. Brno, MU 2009, p. 104 The situation has been mapped using a questionnaire in section of socially pathological phenomenon. The aim of this thesis is to make a survey of present problems of socially pathological phenomenon at school and then the author tries to compile a valid minimum preventive program for the certain school for the basic of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 7. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2009
  • Vedoucí: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta