Theses 

Přesnost měření pomocí zařízení pro sběr dat pro GIS s možným využitím v pozemkových úpravách – Bc. Michal CIMBALA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zemědělská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Zemědělská specializace / Pozemkové úpravy a převody nemovitostí

Bc. Michal CIMBALA

Diplomová práce

Přesnost měření pomocí zařízení pro sběr dat pro GIS s možným využitím v pozemkových úpravách

Accuracy of measurement using devices for data collection for GIS with the possible use in land consolidation

Anotace: Cílem mé práce bylo popsat a přehlednou formou presentovat možnosti zařízení určených pro sběr dat pro GIS s možným využitím v pozemkových úpravách. Můj cíl byl přesněji zjistit, jaké budou potenciální náklady na pořízení a zpracování těchto dat a s jakou přesností jsme tato data schopni zpracovávat. Dále jsem se ve své práci zabýval kvalitou dat, která jsme schopni získat od organizací, které s daty pracují. A v neposlední řadě jsem se také zabýval metodou projektování pozemkových úprav pomocí Digitálního modelu terénu (DMT). Tato metoda by mohla v budoucnu přinést mnoho inovací v řešení problémů v pozemkových úpravách.

Abstract: The aim of my thesis was describe a clear form to present the possibilities of facilities for the collection of GIS data for the possible use in land consolidation. My purpose was to accurately determine what the potential cost of purchase and processing of data and how accurately we are able to process this data. Next I have dealt with quality data that we can get from organizations that work with data. I also dealt with the design of land consolidation method using a digital terrain model (DTM). This method could bring a lot of innovation in solving problems in land consolidation in the future

Klíčová slova: dmt, gis, geodata, gnss, gps

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2013
  • Zveřejnit od: 30. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2014
  • Vedoucí: Ing. Bc. Martin Pavel

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.11.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 11. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta

Jak správně citovat práci

CIMBALA, Michal. Přesnost měření pomocí zařízení pro sběr dat pro GIS s možným využitím v pozemkových úpravách. Č. Bud., 2013. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 04:11, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz