Bc. Miroslav ANTAL

Diplomová práce

Srovnání výstupů a možností hydrologických modulů v GRASS GIS a SAGA GIS

Comparison of hydrologic analyses in the GRASS GIS and SAGA GIS
Anotace:
Práce je zaměřena na vzájemné porovnání možností a výstupů hydrologických modulů v open source softwarech GRASS GIS a SAGA GIS. První část práce je věnována cílům a metodice práce, popisu výše zmíněných programů, včetně popisu a přípravy použitých vstupních dat. Druhá část se orientuje na vlastní hydrologické analýzy ? jejich seznam, popis a jejich datové či mapové výstupy. Obsahem třetí části je porovnání …více
Abstract:
The thesis is focused on comparison of hydrologic analysis in open source software of GRASS GIS and SAGA GIS. The first part is dedicated to thesis goals and methods, description of aforementioned software including description and preparation of used data source. The second part is oriented to hydrologic analysis ? their list, description and outputs. The final part contains general comparison within …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2013
Zveřejnit od: 19. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 8. 2013
  • Vedoucí: Doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ANTAL, Miroslav. Srovnání výstupů a možností hydrologických modulů v GRASS GIS a SAGA GIS. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta